Om NRB

Om NRB
Norges Rekruttering & Bemanning leverer fleksible løsninger innen rekruttering, selvutvikling, ledercoaching og karrierecoaching. Vi legger vekt på kvalitet, kunnskap og empati i prosessene.
Vårt kontor er lokalisert i Oslo, og vi arbeider over hele landet. Vår visjon er å gjøre livet ditt enda bedre. Vi vet at det å ha et arbeidet som man gleder seg til å ta fatt på hver dag betyr mye i livet. Flere ulike faktorer er med på å avgjøre opplevelsen av dette. Vi er her for å hjelpe våre kandidater og samarbeidspartnere i bedriften, enten du er medarbeider, leder eller fagspesialist.
Vi mener at det å ha de rette ansatte med på laget er basisen som gjør at bedriften lykkes i sin helhet. Hver ansatt er unik og verdifull. Med riktige ansatte klarer bedriften å nå sine strategier, resultater og målsetninger. Med riktige ansatte, til rett tid og på rett sted vil bedriften ha en god utvikling. Som bedriftens ansvarlig for ansettelser kan det i mange tilfeller være smart å sette ut rekrutteringsprosessen, helt eller delvis. Norges Rekruttering & Bemanning hjelper kandidatene og bedriftene gjennom gode prosesser slik at de lykkes.

Slik gjør Norges Rekruttering & Bemanning livet ditt enda bedre!
Vi leverer tjenester innen:
  • Rekruttering
  • Ledercoaching
  • Selvutvikling
  • Karrierecoaching
Våre etiske retningslinjer
Norges Rekruttering & Bemanning er opptatte av etikk. Etikk er basisen for våre handlinger.

Vi ønsker at kandidater, ledere og bedrifter skal oppleve tillit og at de blir godt ivaretatt med stor trygghet. Vi skal tilfredsstille den alminnelig oppfatningen av etiske normer.

Konfidensialitet
Våre søkere og kandidater, før under og etter prosess skal føle seg trygge på at de behandles med den største konfidensialitet.

Likeverd og gjensidig respekt
Norges Rekruttering & Bemanning skal være en virksomhet som fokuserer på likeverd og gjensidig respekt.

Ingen diskriminering
For oss er det viktig at ingen blir diskriminert eller føler seg tilsidesatt på grunn av kjønn, etnisitet, politisk syn og lignende.

Forretningsmessige disposisjoner
Alle forretningsmessige disposisjoner skal gjøres med integritet og vi skal opptre upartisk i alle forretningsanliggender.

Ansatt
Søknad
Ledige Stiliinger
Bedrifter

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg. Send oss en e-post eller ring +47 932 05 993
Kontakt oss