Hvordan skrive en god CV ?


Å gå i gang med å søke seg til nytt arbeide oppleves for de fleste som en stor beslutning. Man kan føle at man går fra en kjent tilværelse, til en mer ukjent tilværelse. Når beslutningen er tatt og man er klar for å søke nye stillinger vil det være smart å skrive en god CV. En CV er nemlig et av de viktigste dokumentene for de ansvarlige som skal ansette en ny medarbeider, eller leder. Derfor er det viktig å legge ned ekstra tid når man skal lage en god CV.

 

Hvorfor skrive en god CV?

En god CV gjør at de som skal ansette rett person raskt får et innblikk i hvem søkeren er, og også hvilke erfaringer og kvalifikasjoner søkeren har. Også kan tilleggskompetanse som kurs og sertifiseringer være relevant å trekke frem, så vel som språk, verv og engasjementer som er gjennomført på fritiden. En CV er en oppsummering av det viktigste om deg. Alt som ikke står i din CV ønsker ofte de som skal ansette å avdekke i intervjuet via samtale, testing eller andre utvalgsmetoder.

 

Interesser de som skal ansette

Tidlig og gjerne straks etter dine viktigste personalia er presentert i din CV bør det fremkomme hva som er dine nøkkelkvalifikasjoner. Få frem det du er aller best på, og hva du kan tilby din nye potensielle arbeidsgiver. Start med dine kvaliteter slik at arbeidsgiveren får lyst til å lese resten av din CV. Slik fanger du tidlig arbeidsgiverens oppmerksomhet på en positiv måte.

 

Trekk frem det mest relevante

Dersom du er ung og studier er det du har gjort mest av de siste årene vil en oversikt over dine studier, og hva som ble oppnådd være det mest relevante å sette opp i starten av en CV. Skolegang vil i dette tilfelle stå før arbeidserfaring. Dersom du derimot har flere års arbeidserfaring å vise til i de siste årene så vil arbeidserfaringen være mest relevant å føre opp i starten av CV. Få gjerne frem erfaring og kvalifikasjoner du allerede har fra de aktuelle arbeidsoppgavene som arbeidsgiver søker. Forsøk også å skrive en litt original CV. Slik skiller du deg ut i mengden søkere på samme stilling. Bare husk å ikke lag den altfor spesiell (med mindre du søker stiling som grafisk designer). Skriv din CV slik at den skiller seg ut på en positiv måte.

 

Struktur

I mange stillinger vil det være positiv å være ryddig og strukturert. Dette tar seg definitivt best ut på CV uansett stiling du søker. Tenk derfor på dette når du skriver din gode CV. La for eksempel alle innrykk, avsnitt og kolonner være ryddige. Benytt passende skrifttype og lag din CV strukturert, flott og oversiktlig. Å ha med alle arbeidsforhold og studier er viktig for å unngå «hull». Bruk gjerne både måned og år når de ulike tidsperiodene angis. Det vil da være enklere for den som skal ansette å forstå sammenhengen mellom arbeidsforhold, studier og de ulike periodene du har gjennomført dette. En strukturert CV vil oppleves enklere og mer interessant å lese for de som skal ansette.

 

Les også 7 gode tips for å lykkes i jobbsøkeprosessen

 

For flere gode tips og råd. Ta kontakt med oss.Vi hjelper deg gjerne!

Kommentarer (2)

  1. Lene

    Har aldri tenkt på nøkkelkvalifikasjoner i starten av CV-en. Takk for tips??Bør det skrives i stikkordsformat eller utbroderes?

  2. admin

    Hei Lene.
    Å ha med nøkkelkvalifikasjoner tidlig i din CV kan i mange tilfeller bidra til at arbeidsgiver får et raskt innblikk i hva du er aller best på, og hvem du er. Her kan du også skille deg ut fra andre søkere og interessere den som skal ansette. Nøkkelkvalifikasjoner bør være et utvalg av det du er best på og kan godt skrives i setninger, men bør være kortfattet. Maks 2-3 linjer.

    Lykke til, og ta gjerne kontakt med oss for hjelp med CV-skriving.

Skriv inn kommentar