NRB har fått ny dyktig rekrutterer med på laget den siste tiden. Vi har spurt Oline hvordan første tiden i ny stilling har vært, og hvordan hun har fått muligheten til å arbeide som rekrutteringskonsulent i Norges Rekruttering & Bemanning.

Oline Haugejorden forteller at man får arbeide i en variert stilling som rekrutteringskonsulent. Den varierte stillingen har gjort at hun allerede har fått satt seg inn i ulike bransjer og fagområder. NRB leverer mest innen bransjene regnskap, revisjon, IT, administrasjon, HR, salg, ingeniør – og håndverkerstillinger. Oline forteller at hun raskt har fått ansvar og tillit til egne arbeidsoppgaver. Dette har gjort henne selvstendig og selvgående i arbeidet. Oline er fortsatt student på siste året innen HR og Personalledelse så hun synes det er veldig interessant å få mulighet til å arbeide med relevante fag i praksis.

 

Oline forteller at det er viktig å forstå at alle stillingene man arbeider med er ulike, og at man må finne ulike innfallsvinkler på hvordan man finner de ulike kandidatene som passer perfekt til de ulike stillingene. Siden NRB arbeider mest på «search» og hodejakt, får hun derfor utfordret seg selv når hun skal lete etter de ulike kandidatene.

 

«Det er viktig å forstå at alle stillingene man arbeider med er ulike, og at man må finne ulike innfallsvinkler for hvordan man finner de ulike kandidatene som passer perfekt til de ulike stillingene»

 

 

Fortell om din bakgrunn, og hvorfor du opprinnelig fikk interesse for faget rekruttering?

Oline startet på Bachelor i HR og personalledelse for snart tre år siden og hadde flere fag i dette studiet som «touchet» innom rekruttering. Det var dette som gjorde at hun ble nysgjerrig på faget rekruttering og fikk et stor ønske om å lære mer. Så åpnet det seg en mulighet i en frivillig organisasjon i forbindelse med studiet og skolen hun studerer på,  og Oline grep denne sjansen. Hun ble da prosjektleder innen rekruttering. Der rekrutterte Oline til 100 ulike stillinger, sammen med de andre prosjektmedarbeidere hun hadde på sitt lag. Oline forteller at det var i starten svært interessant å se forskjellen på ulike rekrutteringsprosesser til så ulike type stillinger. For eksempel var det viktigere å gi arbeidsprøve til de mer kreative stillingene, mens for eksempel innenfor idrettstillinger så var det viktigste å kartlegge interesse og motivasjon. De så for eksempel at når de hadde gjennomført intervju med en grafisk designer så var det vanskelig å vite hvor god denne var innen grafisk design uten å ha gjennomført arbeidsprøve.

 

Les hvordan du arbeider med employer branding i bedriften

Hvordan har «onboardingen» vært for deg som ny rekrutteringskonsulent i NRB?

Oline fikk i forkant av oppstart som rekrutteringskonsulent tilsendt et eget opplæringsprogram. Der sto det detaljert:

  • hva hun skulle gjøre
  • hva som skulle gjennomgås med hvem
  • når, og hvordan

 

Hun var derfor aldri usikker på hva hun skulle gjøre i stillingen. Etter dette har hun hatt en løpende og god oppfølging. Oline har fått muligheten til å sette seg inn i én rekrutteringprosess før hun har gått videre til neste. Slik har hun også lært seg det grunnleggende i hver prosess. Oline forteller også at hun startet med å arbeide mest med «search» for å finne kandidater. Deretter ringe de opp for en kort samtale med de mest relevante. Når hun var komfortabel med disse arbeidsoppgavene og fikk resultater kunne hun fortsette videre inn i ny fase som var intervjuer, presentasjoner, referanseintervjuer, løpende kandidatkontakt.Hun hadde også oppfølgingen med kandidatene i etterkant av presentasjonene til NRBs samarbeidspartnere.

 

 

«Ved å ta arbeidsoppgavene gradvis og «steg for steg» så fikk hun bedre forståelse og mestring for hele rekrutteringsprosessen»

 

Les også mer om hvordan vi kan hjelpe deg på veien for å komme inn i ny stilling

 

 

Hvilken utvikling har du hatt i løpet av perioden som rekrutteringskonsulent i NRB?

Oline forteller at hun både har fått god faglig utvikling, men også fått utvikling av rolleforståelsen som rekrutteringskonsulent. Hun har virkelig forstått at det er viktig å ivareta kandidatene på en god måte. Kandidatene i rekrutteringsprosessene er mennesker som kanskje skal inn i ny stiling. Hun forteller at hun også nå har en god forståelse for at kandidaten skal «matche» med  samarbeidspartners behov. Begge parter skal passe godt sammen. Både kandidat, profil, stilling og selskap kort fortalt.  Det er ikke kun informasjonen på CV som er viktig, men også er motivasjon, ambisjoner og interesser viktig og spiller en stor rolle for om kandidaten vil passe godt inn i stillingen. Oline forteller at kandidatene også er veldig forskjellige og at hun tilpasser seg det mennesket hun møter i de ulike rekrutteringsprosessene.

 

Oline forteller at hun utvikler og lærer nye ting hver dag i stillingen. Hun sier at det er knallbra å arbeide for NRB og det kan anbefales. Man må være fleksibel i arbeidshverdagen og man får fleksibilitet tilbake.

leave a Comment