Personlighet – og evnetester i rekrutteringsprosessen

 

 

Personlighet- og evnetester blir ofte nevnt i ulike sammenhenger, spesielt i forbindelse med rekruttering eller utvikling av arbeidsteam internt i selskaper. Kanskje har du gjennomført evne- og personlighetstest i forbindelse med egen rekrutteringsprosess som du var i dengang? Eller kanskje hele teamet ditt har gjennomført personlighetstester for å finne ut hvordan gruppen er, og hvordan man kan dra nytte av hverandre i arbeidet og i organisasjonen?

Uansett om du har god kjennskap til personlighet – og evnetesting,  eller egentlig ikke vet så mye om dette fra tidligere så skal vi i denne artikkelen forklare hvorfor det er smart av deg å benytte personlighet- og evnetester når du skal rekruttere inn nye hoder. Enten selv eller via byrå. Høsten er her og vi trenger igjen flere ansatte som kan fylle rollene og bistå bedriften der den trenger det som aller mest. Når vi rekrutterer er målet å finne den beste kandidaten som passer best inn i stillingen og bedriften. Dette kan evne – og personlighetstesting sammen med de andre utvalgsmetodene hjelpe oss langt på vei med.

 

Potensiale

Norges Rekruttering & Bemanning benytter ofte evne – og personlighetstesting i rekrutteringsprosessene, både ved rekruttering av lederstillinger, senior –  og juniorstillinger. Når vi skal rekruttere til èn spesifikk stilling så har vi alltid en «oppskrift» på hvem vi faktisk leter etter. Denne oppskriften kaller vi stilling – og kravspesifikasjon. Her fremkommer det blant annet hvor lang arbeidserfaring og hvilken utdannelse kandidaten som vil være aktuell må inneha. Vi kartlegger grundig kandidatens arbeidserfaring via CV, flere strukturerte intervjuer og flere ulike referanseintervjuer i rekrutteringsprosessen. Ut fra disse utvalgsmetodene finner vi ut av kandidatens relevante erfaring, kunnskap og mye mer.Når vi snakker om erfaring og kunnskap så er dette noe man tilegner seg og har lært i løpet av livet. Det kan være innlært fra tidligere stillinger i arbeidslivet, fra tidligere skolegang og andre relevante arenaer. Erfaringer og kunnskap har altså kandidaten lært seg gjennom et kort eller langt liv. Kompetansepyramiden viser dette.

 

Å ha god erfaring og kunnskap er vel og bra. Men ved å kartlegge kun dette  i rekrutteringsprosessen finner vi likevel ikke fullt ut av hvilket potensiale kandidaten innehar. Potensialet er noe iboende, og faktisk noe man mer og mindre er født med. For å kartlegge potensialet i en rekrutteringsprosess på best mulig måte benytter vi evne – og personlighetstesting. På denne måten kan vi finne ut av hvilke iboende muligheter og ressurser kandidaten faktisk har. Denne informasjonen er særlig viktig å kjenne til når man skal rekruttere inn det rette hodet, men også for fremtidig utvikling av den ansatte.

 

«For å kartlegge potensialet benytter vi evne – og personlighetstest. På denne måten kan vi finne ut av hvilke iboende muligheter og ressurser kandidaten faktisk innehar»

 

 

 

Resultater

Det er ikke nødvendigvis noen bedre å ha en høy scor på evne- og personlighetstesten enn å få en lavere scor. Vi er alle ulike mennesker og det viktigste er at vi finner den kandidaten som er best egnet for akkurat «den» stilingen og «det» selskapet som skal ansette.  Det er også viktig for oss å se evne- og personlighetstesting som èn av flere utvalgsmetoder. Når kandidaten har gjennomført evne- og personlighetstesting så er vi nøye med å tilbakelese og samtale med kandidaten om resultatene. På denne måten vil også kandidaten få komme med sine innspill på resultatene. I etterkant av dette vil også bedriftens kontaktperson få vite om resultatene og hva kandidaten forklarer opp mot i disse. Dette er ofte informativt og flott å ha med i en sluttvurdering, sammen med de andre utvalgsmetodene. Evne- og personlighetstesting er altså èn del av en fullstendig rekrutteringsprosess. NRB anbefaler aldri å basere en beslutning kun på resultatene fra evne- og personlighetstesten.

 

 

 

 

«Evnetesting tester i hvor stor grad kandidaten vet hva man skal gjøre, når man ikke vet hva man skal gjøre»

 

 

Evnetesting

Evnetesting er en meget effektiv måte å finne ut noe om kandidatens problemsløsningspotensiale. Evnetesten tar kun 12 minutter å gjennomføre og sier mye om kandidatens generelle mentale evne. Evnetesten sier også noe om hvor raskt man tilegner seg ny kunnskap og hvor fleksibelt man tilegner seg allerede kjent kunnskap. Testen sier også noe om evnen til å tilpasse seg. Kandidater som scorer i det høyere sjiktet her vil ganske sannsynlig kreve mindre opplæring ved oppstart i ny stilling, da de i større grad selv forstår hva de skal gjøre. Når man benytter evnetesting i rekrutteringsprosessen, og særlig kombinert med strukturerte intervjuer så er denne kombinasjonen forbundet med veldig høy sannsynlighet for å kunne si forutse fremtidig jobbatferd. Denne høye sannsynligheten er forskningsbasert. Og selvsagt ønsker vi å vite så mye som mulig om fremtidig jobbatferd når vi rekrutterer.

 

Les også personalstrategi nå, og for fremtiden!

 

 

Kanskje dere skal ansette medarbeidere og ledere denne høsten som skal gjennomføre nytt arbeid i bedriften? Kanskje dere har mulighet for økt vekst dersom dere ansetter flere som kan være med på å bidra til dette? Trenger dere flere til å være med på å ta selskapet dit dere vil? Norges Rekruttering & Bemanning  hjelper daglig bedrifter med rekrutteringsprosessen. Ta kontakt i dag og spør oss gjerne om personlighet – og evnetesting! 

  • Del

Skriv inn kommentar