Employer branding kalles også arbeidsgivers merkevarebygging på godt norsk, og handler om hvordan bedriften kommuniserer med sine eksisterende ansatte. Like mye handler employer branding om hvordan bedriften kommuniserer ut til potensielle jobbsøkere. Hvorfor er det attraktivt å arbeide nettopp hos denne bedriften? Hvorfor skal potensielle jobbsøkere faktisk søke hos bedriften? Ved å være bevisst på bedriftens employer branding, forstå hvordan det fungerer, og også hvordan man gjennomfører gode aktiviteter for å bygge den opp, så vil bedriften ha en god sjanse til å bygge sin merkevare sterk. Alle bedrifter har en merkevare. Uansett om man er bevisst på det, eller ikke. Vet du hvilken merkevare din bedrift representerer?

 

Hvordan starte med bevisst arbeid rundt employer branding?

Er man som bedrift dyktig på employer branding vil dette som oftest resultere i at bedriften tiltrekker seg de mest attraktive og kompetente jobbsøkerne som finnes på marked. For bedriften er ofte de rette arbeidstakerne avgjørende for dens suksess. Med employer branding «selger» bedriften arbeidsplassen til de potensielle jobbsøkerne. Med samme tankegang som den selger andre produkter, varer og tjenester. Veldig ofte og særlig for HR og ledelsen i bedriften innebærer employer branding en noe annen måte å arbeide på. HR vil i større grad arbeide slik marked – og kommunikasjonsavdelingene har gjort tidligere. Dermed kan dette være en gyllen mulighet for disse avdelingene til å samarbeide. For å kunne skape en vellykket employer branding i bedriften må man ha en god strategi liggende i bunnen. I strategiprosessen bør de langsiktige planene legges. Hva er målet, og hvor skal bedriften med sin employer branding? Hva ønsker man å oppnå? Hvilken målgruppe ønsker vi å nå? Hvordan skal bedriften arbeide for å komme dit? Hvor ligger ansvaret for gjennomføringen? Når disse spørsmålene er besvart, planen er lagt og også godt innarbeidet hos samtlige prosjektdeltakere og ledere er det klart for å starte med implementeringen. Man er da klar for å komme i gang med de konkrete aktivitetene for å skape det resultatet man ønsker seg.

De eksisterende ansatte i bedriften er avgjørende å ha med på laget når man skal arbeide med Employer Branding. Spør de! Hvorfor de trives de i bedriften? Hvorfor gleder de seg til å komme på jobb hver dag? Hvorfor skal nye jobbsøkere ønske å søke seg til akkurat denne bedriften? Bevissthet vil komme med svarene, og det vil også være enklere for den ansatte å bevisst spre dette gode budskapet, og være stolt av det. De ansatte er bedriftens beste ambassadører. Arbeidet med employer branding er ofte også positivt for bedriftens interne kultur. Ved dette arbeidet oppnår bedriften ofte en tilfredshet blant de eksisterende ansatte ved å sette fokus på hva bedriften er gode på. Samtidig vil de ansatte og ledelsen sammen komme frem til en realistisk, troverdig og positiv måte å kommunisere rundt bedriften utad.

Les også Nyansatte introduksjon i bedriften

 

Aktivitetene

Den mest tradisjonelle måten å arbeide med employer branding går via den ansatte og ut til den ansattes nettverk. Nettopp på grunn av tilliten man har til menneskene i sitt eget nettverk kommer budskapet lett igjennom. Budskap som man får fra menneskene i nettverket, som man stoler på har vi 8 ganger mer tillit til, enn reklame og annen markedsføring man blir utsatt for i hverdagen på ulike arenaer.

Likevel bør nok flere employer branding aktiviteter enn dette gjennomføres aktivt for å få budskapet bedriften ønsker ut til rett målgruppe. Dersom bedriften ønsker å tiltrekke seg unge voksne, og delvis voksne potensielle jobbsøkere bør bedriften være godt representert via sosiale medier. Her bygges følgere og image kontinuerlig i dagens hurtige tempo. Å være tilstede der hvor potensielle jobbsøkere oppholder seg for å kommunisere bedriftens budskap ut vil være avgjørende for bedriftens employer branding. I dagens digitale hverdag velger mange å møte de potensielle jobbsøkerne via sosiale medier, annonseringssider og eventer, mens mulighetene er definitivt flere. Her gjelder det for den enkelte bedrift å være kreativ, se mulighetene og finne ut hvilke aktiviteter som passer for deres målgruppe.

 

Forstå egen bedrift

Det er svært viktig at man forstår bedriften og hva som er attraktivt for potensielle jobbsøkere. I noen tilfeller kan undersøkelser internt i bedriften benyttes for å avdekke dette i sin helhet. Man ser likevel i mange tilfeller er dette attraktivt:

  • At bedriften selger kvalitative produkter og tjenester
  • Har inspirerende ledere
  • Mulighet for utvikling
  • Varierte arbeidsoppgaver
  • Balanse mellom jobb og privatliv
  • Konkurransedyktig lønn
  • Gode referanser for videre karriere kan være viktig for mange arbeidstakere

 

Når man i bedriften har avdekket hva bedriften er god på, og hvilke løfter som kan oppfylles bør dette fremmes realistisk og positivt via bedriftens employer branding.

 

Ønsker du flere tips? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Comments (2)

leave a Comment